Wdrożenie projektu graficznego do systemu Joomla.
Stworzenie dedykowanych komponentów do prezentacji materiałów filmowych oraz materiałów graficznych z realizacji metamorfoz pomieszczeń.

szybkiemetamorfozy-www